Sütbir - SOKAK SÃœT VE SÃœT ÃœRÃœNLERÄ°NE HAYIR NEDEN MÄ°?

Tüm Haberlerimiz

SOKAK SÃœT VE SÃœT ÃœRÃœNLERÄ°NE HAYIR NEDEN MÄ°?

SOKAK SÜT VE SÜT ÜRÜNLERÄ°NE HAYIR NEDEN MÄ°?

SOKAK SÜT VE SÜT ÜRÜNLERÄ°NE HAYIR NEDEN MÄ°?

 

Karagöz süt iÅŸleme merkezi (Karsim) üretim müdürü, Gıda Mühendisi; Nihat Kaya Ä°lçemiz ve ilimizde süt ve süt ürünleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Meslek hayatıma Solhan’da kendi ilçemde baÅŸlamam beni son derece heyecanlandırmış ve ilçemin saÄŸlığı için hizmet etmek en temel görev bilinciyle hareket edeceÄŸime tüm Bingöl halkının bilmesini istiyorum. Gıdanın temeli ve birincil gıda türü olan süt ve süt ürünleri, hayatımızın her aÅŸamasında tüketmemiz gereken birincil gıdadır. Bireysel olarak yapılan hayvancılığın ve bireysel olarak hiçbir denetim ve kontrollü olmayan olması da mümkün olmayan sokak sütü ve ürünlerinin satışı son derece tehlikeli ve fark ettirmeden bir sürü hastalığa sebep olduÄŸu gibi üretim sanayisine ciddi darbe vurmaktadır.

ÇiÄŸ Sütün baÅŸlıca bileÅŸenleri Su% 87,5 Kuru madde% 12,5 Kuru maddede yaÄŸ% 3,5 YaÄŸsız kuru madde% 9,0 Protein% 3,5 Süt ÅŸekeri (Laktoz)% 4,7 Vitaminler% 0,65 Mineraller% 0,15 dir. Yeni doÄŸan bebek malumunuz sadece sütle besleniyor, yani tüm ihtiyacı olan ÅŸeyleri, bağışıklık, kemik geliÅŸimi, sindirim ve dolaşım sistemleri, besin ve boÅŸaltım sistemleri sadece aldığı süt sayesinde geliÅŸiyor ve sütten karşılıyor. Bu önem insan hayatının her aÅŸamasında devam eder. Günümüz ÅŸartlarında böyle hayati bir öneme sahip olan süt ve süt ürünlerinin faydaları anlatılmakla bitmez.

Tüm bu faydalara sahip süt ve süt ürünlerinin en doÄŸal ve en saÄŸlıklı, bilinçli ÅŸekilde tüketilmesi ile mümkündür. Çünkü bütün gıdalarda olduÄŸu gibi süt ve süt ürünleri de gıda kaynaklı, hayvan kaynaklı hastalıkların insanlara taşınmasında önemli derecede rol oynamaktadır. Bunların baÅŸlıcaları, Tüberküloz, Bruselloz, Åžap Hastalığı, Åžarbon, Q humması, Listeriosis olarak belirtilebilir. Tüm bu hastalıklar hayvan kaynaklıdır ve çiÄŸ sütlerle, uygun ısıl iÅŸleme tabi tutulmamış sütlerle hayvanlardan insanlara geçebilen hastalılıklardır, hatta bazıları ölümle sonuçlanabilir.

   -Küflü yem tüketimine baÄŸlı olarak aflatoksin adı verilen kanser yapıcı bileÅŸikler, sütün kaynatılması ile yok olmaz.DüÅŸük miktarlarda alınsa bile zamanla vücutta birikerek kansere yol açabilir.-Sokak sütü, ölümcül patojenler içerebilir. Sütün kaynatılması, basit yaklaşımla çözüm olarak görülmesine raÄŸmen mutfaÄŸa bulaÅŸabilecek bu patojenler daha sonra diÄŸer gıdalara da bulaÅŸabilir. Ayrıca sütün kaynatılması kimyasalların insan saÄŸlığına yaratacağı tehlikeleri yok edemez ve kaynatma besin deÄŸeri kaybına da sebep olur.

   -Tüketici, aldığı sokak sütünün kaynağını bilse bile, sokak sütünün içerebileceÄŸi kimyasal ve mikrobiyolojik tehlikeleri kontrol etme ÅŸansı yoktur. Kimyasal ve mikrobiyolojik tehlikeler, sadece laboratuarlara sahip iÅŸletmelerde belirlenebilir.

   -Pastörize edilmemiÅŸ sütten yapılmış ürünler, Batı Avrupa ülkeleri dâhil pek çok geliÅŸmiÅŸ ülkede veteriner hekim ve gıda mühendisi denetiminde ve geliÅŸmiÅŸ laboratuarlara sahip iÅŸletmelerde üretilmekte ve güvenle tüketilmektedir. Ancak açık semt pazarında ambalajsız olarak satın alınan pastörize edilmemiÅŸ sütten yapılan ürünlerde yukarıda bahsedilen tehlikelerin tümü vardır ve risk, açık sütte olduÄŸu gibi yüksektir. Ülkemizde pastörize edilmemiÅŸ sütten yapılan peynir tüketimine baÄŸlı olarak brusellozis hastalığı çok yaygındır.

Sokak sütlerine evde yapılan ısıl iÅŸlemle (kaynatma) bu normların saÄŸlanması mümkün deÄŸildir. Evlerimizde sokak sütlerine uygulanan kaynatma iÅŸleminde kaynatma süresi ve ısısının yüksek olması, sürekli hava ile temas etmesi nedeniyle sütlerde B1, B6, B12, folik asit ve askorbik asit gibi vitaminler büyük oranda kaybolmakta, ayrıca süt bileÅŸiminde bulunan protein, karbonhidrat ve yaÄŸda önemli deÄŸiÅŸiklikler yaratmaktadır.. Bunun aksine eksik uygulanan ısıl iÅŸlem sonucunda da yukarıda da bahsettiÄŸimiz hastalıklara yakalanma riski oluÅŸmaktadır. Oysaki iÅŸletmelerde HTST tekniÄŸiyle ısı deÄŸiÅŸtiricilerde belirli zaman ve sıcaklıklarda kontrollü olarak yapılan pastörizasyon iÅŸlemi sütün beslenme deÄŸerini düÅŸürmeden güvenli ve saÄŸlıklı tüketilebilirliÄŸini saÄŸlamaktadır.

Sadece süt ve süt ürünleri deÄŸil, açıkta ambalajsız ve denetimsiz olarak satılan pek çok gıdada da benzer tehlikeler vardır. Kontrolsüz, hijyenik ortamdan uzak, düÅŸük derecede piÅŸirilen sütün içindeki zararlı materyallerin yok olduÄŸundan emin olunmayan ürünlerin kesinlikle tüketilmemeli bu tarz ürünleri satarak insanların dünyadaki en deÄŸerli ÅŸeyi olan saÄŸlıklarını ellerinden alarak hizmet verdiÄŸini ve gelir elde ettiÄŸini düÅŸünenlere kesinlikle kanmayınız. Bu tarz uygulamaların önüne geçen siz deÄŸerli tüketicilersiniz. SaÄŸlığınız, ucuz veya doÄŸal diye aldığınız belirsiz ürünler kadar ucuz deÄŸildir. Ä°ÅŸletme onay belgesine sahip olunmayan ürünler saÄŸlığınız için her zaman tehdittir. Tüketicinin bunu fark etmemesi ve önemsememesi gelecek adına endiÅŸe vericidir. Tüketicinin iyi niyeti birçok merdiven altı kötü niyetli kiÅŸi ve kiÅŸilerin önünü açarak insanların paralarını aldıkları gibi saÄŸlıklarını da tehdit altına almaktadırlar.

 

 
Tarih :21.12.2013 23:46 - Okuma (709)