Tüm Haberlerimiz

AB Ticaret Komisyonu üyeleri Çorlu’da Gıda fabrikasını ziyaret etti

Avrupa BirliÄŸi Ticaret Komisyonu üye 12 ülkenin konsolos ve ticari ataÅŸeleri, Yıldız Holding ve Gumlink ortaklığı ile kurulan CCC Gıda’yı ziyaret etti. Fabrikayı gezen üyeler, Türkiye’deki y

Avrupa BirliÄŸi Ticaret Komisyonu üyeleri, Yıldız Holding ve Danimarkalı Gumlink ortaklığı ile kurulan CCC (Continental Confectionery Company) Gıda’nın Çorlu’daki sakız fabrikasını ziyaret etti. 15 Åžubat 2012 ÇarÅŸamba günü gerçekleÅŸen ziyarette ev sahipliÄŸini Yıldız Holding Gıda, Ä°çecek, Sakız ve Åžekerleme Grubu BaÅŸkanı Mehmet Tütüncü ve CCC Gıda Genel Müdürü Cemal Esen yaptı. Ziyarette 12 farklı ülkeden 14 konsolos ve ticari ateÅŸe bulundu.

Avrupa BirliÄŸi Dönem BaÅŸkanı Danimarka’nın önderliÄŸinde gerçekleÅŸen ziyarete Avrupa BirliÄŸi’ne üye ülkelerden Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Ä°ngiltere, Ä°talya, Lüksemburg, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya ve Yunanistan’dan temsilciler katıldı.

Danimarka BaÅŸkonsolosu Søren Robenhagen, ortaklıklar konusunda baÅŸarılı bir örnek olması sebebiyle CCC’yi ziyaret ettiklerini belirtti.

Yıldız Holding Gıda, Ä°çecek, Sakız ve Åžekerleme Grubu BaÅŸkanı Mehmet Tütüncü, Türkiye’nin yabancı yatırımcı için elveriÅŸli bir ortam sunduÄŸunun altını çizdi:

“2010 yılında % 9 büyüyen, 2011 yılında TL bazında %9,6* büyümesi tahmin edilen Türkiye ekonomisi oldukça dinamik ve sürekli geliÅŸiyor. Türkiye genç nüfusu ve dinamik yapısıyla geliÅŸmekte olan ekonomiler içinde önemli bir yere sahip. Bu da birçok alanda yatırım için ÅŸirketlere oldukça cazip fırsatlar sunuyor. Türkiye ekonomik durumu, canlılığı ve potansiyeli açısından bölgesinde bir çekim merkezi durumundadır.”

“Ortaklık kültürünü özümsedik”

Yıldız Holding’in ilk ortaklık anlaÅŸmasını yaptığı 1993 yılından sonra ikinci ortaklığını Danimarkalı Dan Cake ile gerçekleÅŸtirdiÄŸini hatırlatan Tütüncü, ÅŸirket olarak ortaklık kültürünü çok iyi özümsediklerini belirtti. Tütüncü ÅŸöyle devam etti:

“Birçok önemli ÅŸirketle baÅŸarılı iÅŸbirliklerine imza attık. Gumlink dışında, bebek mamasında Ä°sviçreli Hero, kahvaltılık gevrekte Amerikalı Kellogg’s, çayda Alman LSH, baharatta Amerikalı McCormick, meyve suyunda Alman Eckes Granini, kiÅŸisel bakımda Ä°sveçli SCA ile sürdürdüÄŸümüz baÅŸarılı iÅŸbirliklerini örnek olarak verebiliriz. Hedefimiz ortaklarımızla sadece Türkiye’de deÄŸil, bölgemizde de güçlü bir oyuncu olmayı baÅŸarabilmek. Ortaklarımızla kültürler arası farkları etkisizleÅŸtirerek, uyumlu iÅŸbirlikleri yürütüyor verimli sonuçlar alıyoruz.”

Mehmet Tütüncü, ortaklıklar hakkında da ÅŸu bilgileri verdi: “2002 yılında ortaklık yaptığımız Hero ile Ankara’da iki fabrika kurduk. Ülker Hero Baby, Türkiye’den yurtdışına ihracat yapan tek bebek maması firması… 36 ülkeye 30 milyon adet mama ihraç ediyoruz. Amerikalı Kellogg’s ile ortaklık anlaÅŸmasını 2006 yılında imzaladık ve Türkiye pazarında iki güçlü marka bir araya geldi; Ülker Kellogg… Bugün yılda 7.800 ton üretim kapasitesine sahip üretim tesisimiz mevcut. Ortağımız Gumlink ile de baÅŸarılı iÅŸlere imza atıyoruz. CCC Gıda’da ürettiÄŸimiz ürünleri Avrupa, OrtadoÄŸu, Afrika ülkelerine, ABD ve Avustralya’ya kadar geniÅŸ bir coÄŸrafyada tüketiciler ile buluÅŸturuyoruz.”

CCC Gıda Genel Müdürü Cemal Esen de Avrupa Konseyi üyelerine ortak giriÅŸimin taraflara saÄŸladığı avantajlar hakkında bilgi verdi: “Türkiye kalifiye ve düÅŸük maliyetli iÅŸ gücüne ve aynı zamanda bu iÅŸ gücünü yönetecek iyi eÄŸitimli kadrolara sahip. Esnek ve dinamik yöneticiler dünyadaki deÄŸiÅŸime hızla uyum saÄŸlayabiliyor. Uluslararası yatırımcılar, genç nüfusu ile büyüme potansiyeli sahip Türkiye piyasasında yerel ortağın gücünden faydalanabilirler. Türkiye’de bölgesel ve sektörel olarak yeni uygulamaya konan yatırım, ihracat, istihdam ve AR-GE teÅŸvikleri, yatırımcılar için cazip bir iklim oluÅŸturuyor.”

* TUÄ°K Harcamalar yöntemiyle Gayri Safi Yurtiçi Hasıla GeliÅŸme Hızları (1998 fiyatlarıyla) ve TL bazında büyüme tahminidir.

CCC hakkında:

Yıldız Holding’in, 2010 yılında sakız ve ÅŸekerleme alanında dünyanın lider ÅŸirketlerinden Danimarkalı Gumlink ile yüzde 50-50 ortak olarak kurduÄŸu CCC ÅŸirketi 2011 yılında meyvelerini vermeye baÅŸladı. 90 milyon Euro yatırımla kurulan CCC’nin, Ä°stanbul ve Çorlu’daki fabrikalarında toplam 65.000 m2 kapalı alanda sakız ve ÅŸekerleme üretimi yapılıyor.

ÜrettiÄŸi ürünleri Avrupa, OrtadoÄŸu, Afrika ülkeleri, ABD, Avustralya ve Ä°ngiltere’ye ihraç eden CCC, Türk tüketicisini de yeni ürünlerle tanıştırıyor. 2011 yılında ince formu ve şık zarf ambalajında Oneo Slims piyasaya sunuldu. Öte yandan 2011 yılında hem sakız hem ÅŸekerlemede dünyanın önde gelen alıcılarına 60’ın üzerinde yeni ürün lansmanı yapıldı.

Oneo Slims’in Nane, YeÅŸil Nane, Karpuz - Ahududu ve Greyfurt - Frenk Üzümü çeÅŸitleri bulunuyor. Piyasada bulunan sakızlardan farklı ve çok özel bir formüle sahip olan Oneo’nun formülündeki Kalsiyum Pirofosfat (KaP) temiz, güçlü ve beyaz diÅŸlere sahip olunmasına yardımcı oluyor. Ayrıca nefesi “yeni fırçalanmış gibi ferah” bir hale getiriyor.   

 
Tarih :28.05.2012 17:23 - Okuma (585)