İnsan Kaynakları

  • İnsan Kaynakları
  • Is Basvuru Formu (CV)

Åžirketimizin ve Ülkemizin gelecekteki baÅŸarılı çalışanlarını yetiÅŸtirmek ve yetenekli kiÅŸilere, karşılıklı saygıya,güvene ve bilgiye dayalı verimli çalışabilecekleri bir ortam saÄŸlayarak, hem yeteneklerinizi sergileyebileceÄŸiniz, hem de bireysel geliÅŸimlerinizi sürdürebileceÄŸiniz imkanları sizlere sunmak düÅŸüncesindeyiz.

ORTAK DEÄžERLERÄ°MÄ°Z

- Ä°ÅŸi sahiplenme;
Tüm personelimizin yaptığı iÅŸin olumlu ve olumsuz sonuçlarının bilincinde olması, yapılan faaliyetlerin, sadece personelin kendisine yada firmaya deÄŸil ülke ekonomisine ve çağın standartlarına da etki edeceÄŸinin farkında olunması.

- Güvenilir ve dürüst olmak;
Hiç ÅŸüphe yok ki huzurlu bir ortamda çalışmak için en önemli nokta karşılıklı duyulan güvendir.

- Katılımcı ve paylaşımcı olmak;
Takım ruhu ve dayanışma anlayışına sahip insanların bir arada ve verimli çalışabilmelerinin yolu yüksek bir katılım ve paylaşım oranında saklıdır.

- Özgüvene sahip;
Öneri sunmaktan çekinmeyen, önerilerinin baÅŸka öneri ve yöntemlerin geliÅŸmesini saÄŸlayacağının bilincinde olmak.

- Yaratıcı ve yenilikçi;
Hep bir adım sonrasını düÅŸünen, çözüm üretilebilen ve global bakış açısına sahip olmak.

- Ä°ç ve dış müÅŸteri duyarlılığı olan;
Ä°ÅŸletme içinde çalışma arkadaÅŸları ve iÅŸletme dışındaki müÅŸterilerimizin ÅŸikayet ve önerilerine açık olmak.

- Dinamik;
Günümüzde maliyeti en yüksek deÄŸer olan zamanın, hızlı ve ekonomik kullanalarak maksimum verimin saÄŸlanması.

- Liderlik;
insanın kendisini ve çevresindekileri yönetebilme ve analitik düÅŸünebilme kabiliyeti.

- Esneklik;
DeÄŸiÅŸken koÅŸullara uyum saÄŸlayabilme.

- Zamanı Kullanabilme ;
Hedefe ulaÅŸmanın ana temelinin iyi bir planlamadan geçtiÄŸinin bilincinde olmak

- Kendini geliÅŸtirme;
Personelin yaptığı iÅŸin, öncesi ve sonrasını bilebilme isteÄŸi ve bu doÄŸrultusunda tüm araÅŸtırma, geliÅŸtirme, eÄŸitim ve öÄŸrenimin sınırsızlığı ilkelerine açık olmak.

Firmamızın Temel İş Alanları;
Mali ve idari Ä°ÅŸler
Süt Ürünleri Üretim
Süt Ürünleri Pazarlama
ithalat ve ihracat

Solhan Süt ailesine katılmak istiyorsanız CV’ nizi makaragoz_12@hotmail.com adresine gönderebilirsiniz.
Yapılan baÅŸvuru deÄŸerlendirilmesinin, olumlu çıkması durumunda, görüÅŸme yapılacaktır.

Diğer başvurular bilgi bankamızda saklanarak gizli tutulacaktır.


İş Başvuru Formu Geçici Olarak Kaldırılmıştır. Alakanızdan Dolayı Teşekür Ederiz