Kurumsal Bilgiler

Gıda Sicil Sertifikası

İş bu belge 5179 kanununun 4. maddesi ve 10.08.2005 tarihli resmi gazetede yayınlanan iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatına ilişkin yönetmenlik ve İçişleri Bakanlığı mahali idareler genel müdürlüğünün 2005/84 sayılı genelgesine istinaden düzenlenmiştir.

30.05.2012 05:59
İş Yeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı 2

Bu belge iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatlarına istinaden düzenlenmiş olup Solhan Belediye Başkanlığının 06.12.2010 tarih ve 2010/21 sayılı olurru ile düzenlenmiştir.

14.11.2012 21:15
İş Yeri Açma Ruhsatı

Solhan Belediyesi tarafından 2010/21 tarihinde verilmiştir. Belediye Kanununun Hükmlerine göre verilmiştir.

 

03.03.2013 23:12
Çalışma İzni ve Gıda Sicil Belgesi

İş bu belge 5996 sayılı Kanuna dayanılarak düzenlenmiştir.

17.01.2016 14:38