Kurumsal Bilgiler

SÜTBİR

KALİTE POLİTİKASI

KARAGÖZ GIDA olarak amacımız, iyi bir mesleki ve teknik uygulama ile kaliteli, güvenilir, bilimsel ve müşteri memnuniyetini sürekli kılan hizmet sunmaktır.

Bu amaçla;

GÜVENİLİRLİK

Müşterilerimize sunduğumuz her türlü hizmeti zamanında, doğru, tarafsız, gizlilik ilkelerine uygun, mevcut mevzuat  düzenlemelerine uygun olarak sunmak,

ÖNCÜ OLMAK

Hizmetimizin kalitesini etkileyen unsurları geliştirmek amacıyla yurtdışı ve yurtiçi teknolojik gelişmeleri, uygulamaları takip ederek sektörümüzde öncü ve lider olmak,

STANDARTLARA UYUM

Bilimsel bilginin ışığında,hizmet kapsamımızı ulusal ve uluslar arası kabul görmüş standartlar ile yasa ve yönetmelikler doğrultusunda geliştirilmiş ve geçerli kılınmış metodlardan oluşturmak ve bunlara uygun faaliyetlerimizi gerçekleştirmek,

SÜREKLİ EĞİTİM

Çalışanlarımızın görevleri ile ilgili tüm kalite gerekliliklerini öğrenmeleri ve  işlerinde uygulamalarını sağlayarak hizmet kalitemizin düzeyinin artması, sürekliliğinin sağlanması, müşterilerimizle açık bir iletişim kurarak onları bilgilendirmek, bilinçlendirmek,

İlkelerini benimser ve kalite politikamız olarak sürdürürüz.

Eğitimli personelin, modern bir tesisin bütünleşmesindeki rolü gereği, kalite anlayışımızda eğitimin büyük bir yeri vardır. İşletmemiz personeline dahil edilen her kişi için zorlu bir eğitim sürecinden geçirerek işletme kadrosuna katmayı hedef ve ilke haline getirmeyi benimsemiştir.

Deneyimli, alanında uzman kişilerin denetiminde, sürekli kontrol anlayışıyla müşterilerimizin  özlediği kalitede sağlıklı ve doğal ürünlerle kavuşturarak alanın da hak ettiği konuma ulaşıp, güvenli gıdanın milyarlarca paranın harcandığı reklamlarla değil, kalitesiyle ve güvenli gıda oluşturma felsefesiyle siz değerli müşterilerimizle hizmet verip, hizmet kalitesin de bütünleşmeyi sağlamak en temel hedefimizdir.

“Kritik Kontrol Noktalarında Tehlike Analizleri” olan HACCP sistemini, İşletmede üretilmekte olan gıda ürününün hammaddesinden başlayıp tüketicisine ulaştığı son aşamaya kadar gerçekleştirilen tüm süreçlerin, tüm tesisin ve çalışanlarının, bütün girdilerin ve bunların tedarikçilerinin sürekli izlenerek kontrol altın da tutulduğu ve düzgün işletildiğin de olası tüm tehlikeleri daha oluşmadan önlemeyi ve böylece tüketicilerimizi olası sağlık risklerin den korumayı hedefleyen etkin bir   kalite anlayışını hedeflemektir.

 

 

Tarih: 30.05.2012 05:56