Kurumsal Bilgiler

Gıda Sicil Sertifikası

İş bu belge 5179 kanununun 4. maddesi ve 10.08.2005 tarihli resmi gazetede yayınlanan iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatına ilişkin yönetmenlik ve İçişleri Bakanlığı mahali idareler genel müdürlüğünün 2005/84 sayılı genelgesine istinaden düzenlenmiştir.

 

Tarih: 30.05.2012 05:59